معرفی شرکت:

شرکت تیوا صنعت شرق از سال 1383 با بهره گیری از کارشناسان زبده همواره در تلاش برای پیشرفت و سربلندی ایران عزیز بوده است. این شرکت در بخش سیستمهای هوشمند، نماینده محصولات Axis؛ Genetec؛ Moxa؛ Westermo؛ Mata و Viatraffic می باشد.

viatraffic2
viatraffic2
wis2
mata2
oring
westermo
moxa
genetec1
axis-logo