پروژه های اجرا شده

ردیف

نوع خدمات

نام کارفرما

مدت قرارداد

سال اجرای کار

ملاحضات

۱

پروژه خريد و نصب دوربين‌هاي حفاظتي

(فاز اول- توقفگاه ابراهیم آباد)

سازمان اتوبوسراني مشهد

۲ ماه

۹۱

دوربین AXIS

۲

هوشمند سازی پارکینک آسمان

آتی سازان

۳ ماه

۹۱

دوربین AXIS

۳

پروژه تهیه ونصب دوربینهای نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک

سازمان ترافیک مشهد

۶ ماه

۹۰

دوربین AXIS

۶

پروژه تهیه ونصب دوربینهای نظارت تصویری مزرعه نمونه مرز ترکمنستان و افغانستان

دکتر دلارامی

۴ ماه

۹۰

دوربین AXIS

۷

پروژه تهیه ونصب دوربینهای نظارت تصویری(طرح ترافیک)

سازمان ترافیک مشهد

۳ ماه

۹۰-۸۹

دوربین AXIS

۸

پروژه تهیه ونصب دوربینهای نظارت تصویری شیلات ثامن سرخس

شرکت ثامن

۳ ماه

۸۹

دوربین AXIS

۱۰

پروژه تهیه ونصب دوربینهای نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک

سازمان ترافیک مشهد

۵ ماه

۸۹

دوربین AXIS

۱۷

پروژه اجرای نظارت تصویری ساختمان اداری

انبوه سازان هشتم

۱ ماه

۸۸

دوربین AXIS

۲۱

پروژه نظارت تصویری فرمانداری مشهد

فرمانداری مشهد

۱ ماه

۸۷

دوربین AXIS

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com