سوییچ های Ethernet صنعتی

 سوییچ های  Ethernet  قابل نصب بر روی ریل

 

سوییچ های Ethernet  قابل نصب در رک

  • سوییچ های Managed قابل نصب در رک

  • سوییچ های Unmanaged قابل نصب در رک

 

سوییچ های PoE

  • سوییچ های Managed قابل نصب بر روی ریل PoE

  • سوییچ های Managed قابل نصب در رک PoE

  • سوییچ های UnManaged قابل نصب بر روی ریل PoE

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com