مودم های صنعتی فیبر نوری

Fiber optic modem with RS-232 serial interface

 

Fiber optic modem with RS-232 serial interface and support for redundant rings

 

Fiber optic modem with RS-422/485 serial interface

 

Fiber optic modem with RS-422/485 serial interface and support for redundant rings

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com