مبدل های اترنت

سری Wolverine

Plug and play industrial Ethernet Extender,Data rates up to 15.3 Mbit/s. Compatible with DDW-22x

Plug abd playindustrialEthernet extender,Data ratesup to 5.7Mbit/s. Built in switch

Plug and play industrial  Ethernet extender,Data rates up to 5.7 Mbit/s. Built in switch and support for redundant rings.Serial interface with serial to IP conversion. 

Plug and play industrial Ethernet extender,Data rates up to 5.7 Mbit/s. Built in switch and support for redundant rings.

Plug and play industrial Ethernet extender ,Data rates up to 5.7 Mbit/s. Built in switch and support for redundant rings. Serial interface with serial to IP conversion

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com