مودم های GSM/GPRS

محصولات مودم های  GSM/GPRS

GSM/GPRS modem for 850 and 1900 MHz GSM networks.Dual serial support

GSM/GPRS modem for 800 and 1800 MHz GSM networks

GSM/GPRS modem for 800 and 1800 MHz GSM networks.Dual serial support

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com