مبدل های سریال

محصولات مبدل های سریال

M-Bus adapter

Industrial DP Fieldbus Adapter

Fieldbus Converter,Serial to PROFIBUS DP.

Line split unit for multidrop applications.Power supply options,207-264 VAC,103-132 VAC,12-36 VDC,36-55 VDC

Line split unit  unit for multidrop applications.Power supply options : 207-264 VAC,103-132 VAC,12-36 VDC,36-55 VDC

Short haul modem for RS-232 /V.24 interfaces,Power supply option:207-264 VAC,103 -132 VAC, 12-36 VDC,36-55 VDC

Current loop converter:Conversion between 20mA and RS-232/V.24

V.24 isolator to provide galvanic isolation between serial and V.24 interfaces

RS-232 tp RS-422/485 serial converter

RS-422/485 Serial Repeater ,Power supply option: 85.5-264 VAC,9.6-57.6 VDC

بازدید سایت

آدرس ما

دفتر مرکزی:
ایران – مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان 10 کوچه 10/3، پلاک 10

تلفن: 7610820-0511
تلفن: 7622181 -0511
فکس: 7677319-0511

پست الکترونیک: info@TivaSanat.com

واحد بازرگانی و فروش: Amir.naji@TivaSanat.com